HomeAnimal RightsPhilippines Cat Animal Welfare Protection

Comments

Philippines Cat Animal Welfare Protection — 3 Comments

  1. This is the best that I got in translation:

    Correct disturbing its contents so nervous man victim of abusive animal owners to naaalaga and feeds the grass on vacant, circulatory road, dumudumi around and susir of vegetable crops .Ginagamit mapagnamanttalang of this animal (goat , buffalo, poultry) owners for money even magextort pumatay.Alam SLA did not have available more malaki.Legal proceediings very tedious and nerve -rocking harsh pocket.Wala n the right to sensibly

    She seems very distressed.

  2. Tama nakakabagabag ang mga nilalaman nito kaya natatakot ang tao ng biktima ng abusive animal owners na naaalaga at nagpapakain sa mga damo sa bakanteng ,gumagala sa daan ,dumudumi sa paligid at susir ng mga pananim na gulay .Ginagamit na ito ng mga mapagnamanttalang animal (kambing,kalabaw,poultry)owners para magextort money kahit sla mismo ang pumatay.Alam nila na may makukuha na mas malaki.Legal proceediings very tedious nerve -rocking and harsh n the pocket.Wala bang karapatang ang matinong mamamayan .Makatao o makahayop.biktima ako ng extortion ,marami ang hindi nalang ndi nagrereklamo.takot tumiistigo sa kakulangan pag-indi ng batas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Note: sources for news articles are carefully selected but the news is often not independently verified.